AOW uitkering

Wanneer je de pensioensgerechtigde leeftijd hebt bereikt ontvang je van onze overheid een AOW-uitkering (Algemene Ouderdomswet). Deze uitkering wordt door de Sociale Verzekeringsbank (SVB) geregeld. Bij het bereiken van de AOW-leeftijd heb je geen recht meer op uitkeringen als de WW, Wajong, Anw enz.

Hoe hoog is mijn AOW uitkering?

Niet iedereen zal uiteindelijk een even hoge AOW uitkering ontvangen. De hoogte van het bedrag hangt af van een aantal factoren. Zo telt het aantal jaren dat je verzekerd bent geweest voor de AOW mee en of je alleen of juist samen woont met anderen.

Je huidige woonsituatie bepaald dus de hootge van de uitkering. Woon je alleen, dan ontvang je een groter deel dan wanneer je samen woont (70% tegen 50% van het minimumloon). Wanneer je samenwoont, maar de persoon met wie je woont nog geen AOW ontvangt dan krijg je zelf uiteraard nog een hoger bedrag. Zodra je partner/echtgenoot/huisgenoot ook in de AOW terecht komt wordt alles weer gelijkgesteld.

De AOW is iets wat je tijdens je arbeidsjaren automatisch opbouwt. Elk werkjaar bouw je 2% AOW-pensioen op. Dit geldt overigens alleen wanneer je deze jaren in Nederland gewerkt hebt. De jaren in het buitenland tellen niet mee. Hierdoor kan het dus voorkomen dat je pensioen een stuk lager uit valt.

Op de website van de SVB vind je je huidige opgebouwde AOW uitkering. Je dient hierbij in te loggen met je DigiD.