Nieuwe wet: Versoepeling ontslagrecht en versobering WW

De Eerste Kamer heeft op 10 juni 2014 ingestemd met de Wet werk en zekerheid van minister van Sociale Zaken Lodewijk Asscher. Deze wet is een grote hervorming van het huidige beleid en moet zorgen voor meer versoepeling van het ontslagrecht voor werkgevers en versobering van de WW. Ook zal hier mee de positie van flexwerkers worden verbeterd. Werknemers kunnen maximaal twee jaar een tijdelijk contract krijgen in plaats van de nu drie jaren.

Ontslag en WW uitkering

Vanaf 1 juli 2015 wordt het goedkoper om werknemers te ontslaan. Ook de procedure die hiervoor gevolgd moet worden zal eenvoudiger worden. Op dit moment zijn er twee procedures. Dit is een procedure via het UWV (bedrijfseconomische redenen of arbeidsongeschiktheid) en een via de kantonrechter. Dit zorgt voor minder kosten voor de werkgever.

Vanaf 1 januari 2016 wordt de door de overheid betaalde WW-uitkering stap voor stap teruggebracht van maximaal 38 naar 24 maanden. Het terugschroeven van het aantal WW-maanden duurt tot 2019. Mensen die langer dan een half jaar in de WW zitten, zijn verplicht om beschikbaar werk aan te nemen. Als werknemers in die situatie minder salaris krijgen dan de WW-uitkering, wordt het loon aangevuld vanuit de WW. Werken moet lonend blijven.

Vast contract

Werknemers met een tijdelijk contract krijgen vanaf 1 juli 2015 niet na drie jaar, zoals nu, maar al na twee jaar aanspraak op een vast contract. De periode waarbinnen contracten als opeenvolgend worden gezien wordt verlengd van drie naar zes maanden. Dit moet er voor zorgen dat het gebruik van 0-uren contracten wordt beperkt. De ontslagbescherming van payroll medewerkers zal ook worden verbeterd. Tegenstanders van dit voorstel zeggen dat mensen niet eerder een vast contract krijgen, maar eerder worden ontslagen.

Werknemers die tenminste twee jaar in dienst zijn geweest hebben per 1 juli 2015 recht op een vergoeding die gebruikt kan worden voor scholings- en werk-naar-werk-regelingen. De zogenaamde transitievergoeding. De vergoeding is maximaal €75.000 of een jaarsalaris als dat hoger is.

Hulp nodig bij het aanvragen van je uitkering?

Een uitkering aanvragen hoeft tegenwoordig niet heel moeilijk meer te zijn, dit komt vooral door de komst van het internet. Het aanvragen van een uitkering gaat tegenwoordig door middel van uw DigiD. Dit is uw persoonlijke digitale sleutel naar bijna alle diensten van de overheid. Een DigiD maakt het voor u een stuk makkelijker om gebruik te maken van de vele diensten van de overheid. Heeft u nog geen DigiD? Vraag deze dan zo spoedig mogelijk aan via DigiD.nl, want een DigiD kan uw leven een stuk gemakkelijker maken.

De verschillende soorten uitkeringen

Als u eenmaal een DigiD heeft, dan kunt u kijken naar de mogelijkheden voor een uitkering. Er zijn verschillende uitkeringen. Zo is er de WW-uitkering, een uitkering voor mensen die werkeloos zijn of in de nabije toekomst worden. Als u dus ontslagen wordt en dus geen werk meer heeft kunt u in aanmerking komen voor een WW-uitkering. Met deze uitkering krijgt u een bepaald bedrag per maand, zodat u in ieder geval voor een bepaalde periode rond kunt komen. Hier zitten echter wel een aantal voorwaarden aan vast waar u aan moet voldoen. Deze voorwaarden veranderen bijna jaarlijks, dus het is verstandig om hier de site van het UWV voor te raadplegen.

Ook bestaat er een WWB uitkering, dit is een uitkering voor mensen die niet genoeg verdienen om goed rond te kunnen komen. Als u deze uitkering heeft, dan zit u in de bijstand. Daarom wordt het ook wel de bijstandsuitkering genoemd. Hier gelden uiteraard ook bepaalde voorwaarden aan waar aan u moet voldoen. Dit zijn de twee bekendste uitkeringen, maar uiteraard zijn er nog veel meer.

Uitkeringen online aanvragen

Deze uitkeringen kunt u allemaal online aanvragen door middel van een digitaal formulier. De betreffende instantie (dit kan zowel uw gemeente als het UWV zijn) zal u dan zo spoedig mogelijk laten weten of u wel of niet in aanmerking komt voor een uitkering. Ook zijn er enorm veel websites waar u informatie kunt vinden over de regelgeving omtrent het aanvragen van een uitkering. Licht u zelf van te voren altijd goed in over deze voorwaarden. Op deze manier kunt u onverwachte verrassingen en vertragingen gedurende het aanvraagproces voorkomen.

IOW uitkering

Wat is een IOW-uitkering?

Een IOW uitkering is een tijdelijke regeling voor een uitkering op bijstandsniveau. Deze uitkering aanvragen kan wanneer u een oudere werkloze bent en wanneer uw WW-uitkering verlopen is.

Bij het aanvragen van de IOW uitkering zult u wel aan bepaalde voorwaarden moeten voldoen.

  • U was 60 jaar of ouder toen u werkloos werd.
  • U heeft de einddatum van uw WW-uitkering bereikt.
  • Uw WW-uitkering is begonnen na 30 september 2006 en voor 1 juli 2011.
  • U kreeg langer dan 3 maanden een WW-uitkering omdat u op dat moment (opnieuw) aan de jareneis voor de WW voldeed.

Hoe hoog is de IOW uitkering?

Een IOW-uitkering kan nooit hoger zijn dan 70% van het minimumloon. Bij het bepalen van de hoogte van de uitkering kijkt het UWV niet naar uw eigen vermogen en ook niet naar het inkomen en het vermogen van uw eventuele partner. Dit zorgt ervoor dat u niet nog minder inkomen hebt na afloop van de WW-uitkering. Uw inkomen zal dus redelijk gelijk blijven. Om een precies bedrag te kunnen geven zult u contact moeten opnemen met het UWV. Zij kunnen u meer duidelijkheid geven over de hoogte van uw IOW uitkering.

IOW uitkering aanvragen

Een IOW uitkering wordt verstrekt voor het UWV. U dient zich dus in te schrijven bij het UWV en van daaruit het stappenplan door te lopen. Het UWV zal daarna kijken of u aanspraak kunt maken op de uitkering. Wanneer dat zo is, ontvangt u een informatiepakket met daarin het aanvraagformulier.